';

dla mediów

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz”, przyznawana jest corocznie za najlepszą książkę napisaną i wydaną po polsku w roku poprzednim. Po raz pierwszy przyznana została w roku 2016. Zwycięską książką okazała się wówczas „Kobro. Skok w  przestrzeń” Małgorzaty Czyńskiej – biografia Katarzyny Kobro, awangardowej artystki, nowatorskiej rzeźbiarki, żony Władysława Strzemińskiego. Do finałowej trójki zakwalifikowały się wtedy także tomy „Historia kina polskiego” Darka Foksa i „O pochodzeniu łajdaków” Tomasza Wiśniewskiego.

 

Laureatem II edycji „Juliusza” została książka Moniki Muskały „Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia” o odkłamywaniu historii i austriackich rozliczeniach z przeszłością. Kapituła do finałowej piątki, oprócz zwycięskiej książki nominowała publikacje: „Nie” Konrada Góry, „Glamour, kobiecość, widowisko. Aktorka jako obiekt pożądania” Agaty Łukszy, „Co jest nie tak z tymi ludźmi?” Adama Kaczanowskiego i „Jak Niobe. Opowieść Górnośląska” Alojzego Łysko.

Duchowym opiekunem konkursu jest działający w XIX wieku lekarz i humanista – Juliusz Roger, autor zbioru „Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku”. Ten zabytek języka polskiego stanowi przykład poważnej naukowej refleksji nad kulturą lokalną, domową, której ośrodkiem są wspólnie wyznawane przez mieszkańców wartości. Właśnie ten rodzaj namysłu jest szczególną ideą Górnośląskiej Nagrody Literackiej „Juliusz”.

 W 2018 r. zostało zgłoszonych do konkursu 126 książek, wśród których znalazły się publikacje o bardzo rozmaitym charakterze; m.in. naukowe, popularnonaukowe, historyczne, literatura dziecięca i młodzieżowa, zbiory teksów, biografie, poezja i literatura piękna. Szeroka formuła tego konkursu nie wyklucza żadnej książki wydanej w języku polskim w roku ubiegłym – interdyscyplinarne grono Kapituły GNL „Juliusz”  dysponuje szerokim zakresem kompetencji pozwalających na merytoryczną ocenę wszystkich nadesłanych propozycji, w tym gronie znajdują się wybitni specjaliści od współczesnej poezji i prozy, a także tłumacze, komparatyści, pisarze, socjologowie, filozofowie i historycy idei. Naukowcy, których zadaniem jest wyłonienie książek finałowych to dr hab. Anna Kałuża, dr Joanna Bednarek, dr Kacper Bartczak, dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek, dr hab. prof. UAM Arkadiusz Żychliński, dr Michał Warchala, dr hab. Jakub Momro i dr hab. prof. UŚ Alina Świeściak (przewodnicząca Kapituły). 

Kolejne etapy prac Kapituły Górnośląskiej Nagrody Literackiej zmierzać będą do wyłonienia najciekawszych propozycji . Laureata III edycji „Juliusza” poznamy w październiku. Autorowi najlepszej książki wydanej po polsku w 2017 roku statuetkę wręczy Prezydent Miasta Rybnika podczas dorocznych Rybnickich Dni Literatury.

księgi znaków

logo-juliusz225_Black
kulturaum
rybnik